Download Instructies (for English, see below)

Als je op de links klikt dan probeert je browser het XML bestand te openen hetgeen je eigenlijk niet wilt.

Daarom moet je de link (het rapport) opslaan, door op je rechter muis knop te drukken en voor "koppeling opslaan als" moet kiezen.

Rapporten met een naam die start met BT, zijn standaard rapporten van Atlantis, maar mogelijk een nieuwere versie. Deze moeten in de map Atlantis/layout staan. Deze worden van uit de menu functies van Atlantis geactiveerd en niet via de rapport module.

Het is beter om de overige rapporen in een sub-map Atlantis/layout/reports te zetten, om deze gescheiden te houden (mede voor het overzicht). Deze activeer je via het menu Record->Report en het is hadig als deze standaard naar deze sub-map verwijst. De DOC bestanden zijn label bestanden en die kun je in de map Atlantis/layout/labels zetten en hiervoor geld hetzelfde als hierboven.

Let wel!

Download Instructions

If you click on the XML links, your browser would try to open the XML file, which is not what you like to do.

Instead of doing that, you have to save the link (report) to a file. Right click on the link and select "save link as". Then the XML report will be saved on your hard disk.

The reports starting with BT are reports also coming with the installation and should be located in the Atlantis/layout directory where the functions of Atlantis will search for them.
It is better to put the other reports in a subdirectory Atlantis/layout/reports to keep them apart from the standard reports used by build in functions. These reports will be activated using the report function in the Record menu.